دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم
FA EN

گزارش پیشرفت مرکز و شبکه فناوری اقلیم در سال ۲۰۱۹

گزارش پیشرفت مرکز و شبکه فناوری اقلیم در سال ۲۰۱۹

مرکز فناوری اقلیم و شبکه از طیف گسترده‌ای از نیازهای فناوری همچون شناسایی اولویت‌های فناوری و انجام مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های فناوری، استقرار پایلوت فناوری و توانمندسازی محیط‌ تنظیم‌گیری پشتیبانی ارائه می‌کند.

در سال ۲۰۱۹، تقاضا برای خدمات مرکز و شبکه فناوری اقلیم شبکه به بالاترین میزان رسیده است. مرکز ۲۴۰ درخواست از ۹۳ کشور دریافت کرده است. بنابر گرایش مرکز و شبکه فناوری اقلیم، درخواست‌های ثبت شده برای کمک‌های فنی ۲۴۰% طی ۱۲ ماه گذشته افزایش داشته است. از آنجایی که درخواست‌ها اغلب به طور مشترک توسط چندین کشور به طور همزمان ارسال می‌شدند، می‌توان رشد تقاضا جهت حمایت فناوری را بیشتر دانست. این افزایش تقاضا نشان‌دهنده افزایش تلاش کشورهای جهان جهت تغییر در وضع فعلی می‌باشد.

۵۲% از درخواست‌ها در مورد کاهش انتشار و ۲۷% هم مربوط به سازگاری، با تاکید بر کشاورزی و جنگلداری بوده است. ۲۱% هم به کاهش انتشار و هم به سازگاری مربوط بوده‌اند.

جهت دریافت گزارش پیشرفت ۲۰۱۹ مرکز و شبکه فناوری اقلیم اینجا کلیک کنید.

منبع: https://bit.ly/2s2v7Th

نظر دهید