دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم
FA EN

بودجه اقلیمی و نیازهای منطقه‌ای

بودجه اقلیمی و نیازهای منطقه‌ای

دبیرخانه‌ی کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل در حال حمایت از یک پروژه‌ی کلیدی به منظور بهبود درک فنی از جریان‌ها، اقدامات و راهبردهای ملی است تا موضوع تامین مالی اقلیم را منسجم کند.
«تامین مالی اقلیم» به منظور پشتیبانی از کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش تاب‌آوری در برابر اثرات تغییر اقلیم موردنیاز است. بخشی از اهداف کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان‌ملل و توافقنامه‌ی پاریس در واقع به منظور منسجم‌سازی همیاری مالی از سوی دولت‌های ثروتمندتر است.
«پروژه‌‌ی تامین مالی اقلیم نیازمحور» تلاش می‌کند تا انسجام و دسترسی به تامین مالی اقلیم برای نیازهای شناسایی‌شده توسط کشورهای در حال توسعه را هموار کند تا تعهدات تحت کنوانسیون توافقنامه پاریس از جمله توسعه‌ی راهکارهای اقلیم ملی بهبودیافته (NDC) را بهبود ببخشد.
تا به امروز این پروژه به تعهدات خود پاسخ داده است به این صورت که فعالیت‌هایی در ۸ منطقه انجام می‌دهد و بیش از ۱۰۰ کشور از جمله کشورهای عرب، کشورهای کم‌توسعه‌یافته‌ی آسیایی، افریقای شرقی، کشورهای شرقی حوزه کارائیب، کشورهای در حال توسعه‌ی جزیره کوچک اقیانوس هند، مالزی، آسیای جنوب شرقی، جنوب افریقا و همچنین طرح‌هایی برای دو منطقه دیگر در اقیانوس آرام و غرب افریقا را پوشش می‌دهد.
بسیاری از فعالیت‌های این طرح به منظور توسعه‌ی راهبردهای تامین اقلیم منطقه‌ای و ملی و پروژه‌هایی برای تکمیل انسجام تامین مالی اقلیم ملی هستند. این رویکرد در واقع توسعه‌ها در سرمایه‌های اقلیم بین‌المللی همانند تاسیسات محیط جهانی (GEF) و صندوق اقلیم سبز (GCF) را نشان می‌دهد که مشارکت خود در سراسر عملی را تقویت می‌بخشند.

منبع: https://bit.ly/3gsaBAk

نظر دهید