دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم
FA EN

راه اندازی شتاب دهنده نوآوری اقلیم

صندوق سازگاری برای کمک به ایجاد و یا تقویت نوآوری در زمینه سازگاری با تغییر اقلیم در کشورهای در حال توسعه، اقدام به راه‌اندازی برنامه‌ای ۱۰ میلیون دلاری بصورت بلاعوض در بیست و پنجمین کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP25) نموده است. هدف اصلی شتاب‌دهنده نوآوری اقلیم صندوق سازگاری، حمایت از کشورهای در حال توسعه به منظور بکارگیری، آزمایش، ارزیابی و توسعه مقیاس فناوری‌های بخش سازگاری با تغییر اقلیم است. بدین منظور برنامه محیط ‌زیست سازمان ملل (UNEP) و برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) از سوی صندوق سازگاری به عنوان نهادهای مجری این برنامه انتخاب شده‌اند. از آنجایی که مرکز و شبکه فناوری اقلیم (CTCN) در همکاری با UNEP فعالیت می‌کند، مقرر شده است تا مبلغ ۵ میلیون دلار تعیین شده برای UNEP از طریق CTCN برای انجام درخواست‌های نوآورانه بخش سازگاری اختصاص یابد. بر این اساس، ۲۵ پروژه طی مدت ۵ سال برای تقویت تاب‌آوری اقلیمی و سازگاری با تغییرات اقلیم در كشورهای در حال توسعه اجرا می‌شوند. علاوه بر این، اشتراک دانش و تبادل بهترین شیوه‌ها، تجارب و تقویت فرصت‌های همکاری جنوب – جنوب در زمینه نوآوری در بخش سازگاری بین کشورها با اجرای این برنامه تسهیل می‌شود. درخواست‌ها طی سه فراخوان قابلت ارسال را خواهند داشت که آخرین مهلت اولین فراخوان ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ می‌باشد.

در همین راستا راهنمای “سازوکار شتاب دهنده نوآوری اقلیم صندوق سازگاری” شامل چارچوب کلی برنامه، کشورهای واجد شرايط، مراحل و فرآيند ارسال، انتخاب و اجرای درخواست‌ها، برنامه زمانی فراخوان‌ها و آخرین مهلت ارسال درخواست‌ها تهیه شده است که در اینجا قابل دریافت است.

نظر دهید