دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم
FA EN

عضویت شرکت فراب در شبکه فناوری اقلیم CTCN

عضویت شرکت فراب در شبکه فناوری اقلیم CTCN

شرکت فراب به عنوان هفتمین عضو ایرانی، به شبکه فناوری مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد (CTCN) پیوست. اعضای شبکه فناوری اقلیم CTCN دارای توانمندی در دانش فنی و یا فناوری های حوزه تغییر اقلیم می‌باشند.

شرکت فراب (سهامی خاص) در سال ۱۳۷۱، فعالیت رسمی خود را به عنوان پیمانکار عمومی احداث نیروگاه‌های آبی در ایران آغاز نمود. هدف از تاسیس این شرکت‌، ایجاد دانش فنی طراحی، اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاه آبی در یک شرکت ایرانی و کاهش هزینه احداث این نیروگاه‌ها در مقایسه با اجرای پروژه به صورت کلید تحویل توسط پیمانکاران خارجی بود.

در سال ۱۳۸۳، با گذشت بیش از یک دهه از فعالیت فراب در حوزه احداث نیروگاه‌های آبی در کشور، با توجه به محدود شدن پتانسیل رشد آتی بازار پروژه‌های برق آبی در ایران و ظرفیت و توانایی فنی و مهندسی و اجرایی در فراب برای ورود به سایر حوزه‌های زیربنایی، فراب را بر آن داشت تا عقد قراردادهای احداث نیروگاه‌های آبی در خارج از ایران و ورود به حوزه طرح‌های نفت، گاز و پتروشیمی و نیروگاه حرارتی را به عنوان هدف استراتژیک خود تعیین و فعالیت‌های خود را در این راستا برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی کند. قابلیت‌های فنی و مهندسی و توانایی مدیریت پروژه‌های زیربنایی، خوشنامی و حسن شهرت فراب نزد کارفرما و پیمانکاران حوزه برق آبی و تلاش و کوشش مجدانه همکاران موجب شد، این اهداف محقق شود.

در سال ۱۳۸۹، وجود ظرفیت مناسب در کشور در زمینه صنایع ریلی و فقدان وجود پیمانکاران عمومی داخلی شناخته شده و توانمند برای پاسخ‌گویی به این نیاز و همچنین وجود توانمندی‌های اثبات شده فراب برای اجرای طرح‌های زیربنایی، زمینه‌ساز ورود به حوزه اجرای طرح‌های صنعت ریلی شد.

تعریف پروژه کنتورهای هوشمند برق در کشور و بازار رو به رشد این حوزه با توجه به جدید بودن فناوری آن در دنیا، فراب را برآن داشت تا به این حوزه نیز به عنوان یکی از حوزه‌های جدید کسب و کار خود توجه کرده و در آن نقش‌آفرین باشد.

بحران آبی در کشور و تعریف پروژه‌های متعدد در این حوزه نیز فراب را بر آن داشت تا به حوزه آب و فاضلاب وارد شود.

همچنین از سال ۱۳۷۹ تاکنون شرکت‌های مختلفی در گروه فراب به منظور تکمیل زنجیره ارایه خدمات شرکت فراب به کارفرمایان تاسیس شدند:

  • شرکت ساخت تجهیزات فراب: مدیریت ساخت تجهیزات پروژه‌های زیربنایی
  • شرکت ساختمان و نصب فراب: نصب و پیش‌راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی
  • شرکت بهره‌برداری و نگه‌داری فراب: راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی و بهره‌برداری و نگه‌داری از نیروگاه‌ها
  • شرکت ناردیس طرح‌های انرژی و شرکت نفت و گاز فراب: اجرای پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی

منبع: http://www.farab.com/fa/

نظر دهید