دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم
FA EN

دومین نشست تیم مجری TNA با مسئولین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

در ۲۱ شهریور ماه سال ۹۴ نشست کارشناسی تیم مجری TNA با مرکز سلامت محیط و کار وزار بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید.

در این جلسه تیم مجری ضمن ارائه گزارشی از روند پروژه در خصوص فناوری های پیشنهادی این بخش به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر شد تا هفته آتی لیست نیازمندی های فناوری آن بخش ارائه گردد.

نظر دهید