دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم
FA EN

شناسایی ۳۸۱ فناوری در جشنواره و نمایشگاه ملی آب، خاک و محیط زیست

دبیر ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی از انتشار مستند معرفی فناوران حقیقی و حقوقی حاضر در جشنواره ونمایشگاه ملی فناوری های آب، خاک و محیط زیست خبر داد و گفت: در این رویداد، ۳۸۱ فناوری شناسایی و ارائه شد.

به گزارش گروه دانشگاه«خبرگزاری دانشجو»، حسینعلی بهرامی، دبیر جشنواره ونمایشگاه ملی فناوری های آب، خاک و محیط زیست درباره تهیه و تولید این مستند اظهار کرد: لوح فشرده و نسخه مجلد رنگی مستند معرفی فناوران حقیقی و حقوقی حاضر در جشنواره ونمایشگاه ملی فناوری های آب، خاک و محیط زیست تهیه و تدوین و پس از اتمام برگزاری این نمایشگاه منتشر شد.

وی در ادامه گفت: مجموعه چکیده پایان نامه ها و رساله های ارائه شده به جشنواره و نمایشگاه ملی فناوری های آب، خاک و محیط زیست نیز پس از اتمام برگزاری این نمایشگاه، تهیه و توزیع شد.

بهرامی به موضوع جمع آوری دیدگاه های صاحب نظران حوزه آب، خاک و محیط زیست اشاره کرد و گفت:پس از اتمام زمان برگزاری جشنواره و نمایشگاه ملی فناوری های آب،خاک و محیط زیست،دیدگاه ها، پیشنهادات و انتقادات جمعی از کارشناسان و فعالان در حوزه پس از اتمام برگزاری این نمایشگاه تهیه شده است و به زودی منتشر می شود.

دبیر ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی یادآور شد: دربرگزاری جشنواره ونمایشگاه ملی فناوری های آب، خاک و محیط زیست بیش از ۴۰۰ فناوری به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که پس از بررسی های انجام شده ۳۸۱ فناوری قابلیت مطرح شدن در کمیته علمی را داشتند که از این تعداد، ۲۷۲ فناوری؛ حقوقی و ۱۰۹ فناوری؛ حقیقی بودند.

 

نظر دهید