دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم
FA EN

شرکت رویان فناوری نصراراک(دانش بنیان)

آدرس شرکت :اراک، خیابان جهاد- خیابان هپکو- خیابان مبارزان-کوچه رسالت یک- شرکت رویان فن آوری نصر اراک ،کد پستی:۳۸۱۸۹۵۵۱۵۱ ، شماره فکس:۳۴۰۳۲۶۶۷-۰۸۶

شماره تماس:۳۴۰۳۲۶۶۸-۰۸۶  -۳۴۰۳۲۶۶۹- ۰۸۶،

www.rfnasr.ir , info@rfnasr.ir

توانمندی: کودهای زیستی

کود های شیمیایی بخاطر تثبیت در خاک و خارج شدن از دسترس گیاه (ایجاد کمپلکس های غیر فعال) باعث آلودگی منابع آب، خاک و محیط زیست می شوند. مصرف محرک های زیستی رشد گیاه (P.G.P.R) مثل فلاویت باعث افزایش حلالیت عناصر غذایی مثل ازت فسفر و … در خاک شده و موجب بهبود عملکرد ریشه و در نتیجه کاهش مصرف کودهای شیمیایی تا حدود ۳۵ درصد میگردد. محرک های زیستی از باکتری های زنده موجود در بافت خاک می باشند. باکتری ها ایجاد آلودگی برای محیط زیست و منابع آب و خاک و محیط زیست نمی کنند بلکه باعث افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی می شوند.

نظر دهید