دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم
FA EN

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

آدرس پژوهشگاه : تهران – کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران – کرج – شهرک پژوهش

شماره تلفن: ۹ – ۴۴۷۸۷۳۰۲-۰۲۱     داخلی  ۳۶۱  و ۲۴۳ و  ۱۵۷     معاونت فناوری

شماره تلفن مستقیم : ۴۴۷۸۷۳۲۵-۰۲۱  ،  شماره فکس :  ۴۴۷۸۷۳۹۵-۰۲۱ ، www.nigeb.ac.ir

توانمندی : بازیافت، رفع آلودگی های نفتی از آب و خاک، ریزگردها

 نانو فیبریل های پروتئینی از مواد بازیافتی

نانو فیبرل های پروتئین پتانسیل استفاده در بازارهای مختلف وابسته به نانو تارها یا نانو فیبریل ها رادارند ازجمله در مواد آرایشی، کشت بافت و پاکسازی محیط از رنگ های محلول آبی استفاده می شود. فرايند تهيه محصول حاضر ساده، قابل توسعه و انجام با امکانات موجود در کشور مي باشد. ماده اوليه آن دردسترس است، اندازه محصول با قطر ۱۰ تا ۳۰ نانو متر، طول چند ميکرون و محلول در آب است.شايان ذکر است محصول حاضر در يخچال بدون نگهدارنده تا ۱۲ ماه پايدار مي باشد.

رفع آلودگي های نفتی از آب و خاک

ارائه يک روش نوين در رفع آلودگي های نفتی است. اساس اين روش عدم اضافه نمودن هرگونه ترکيب شيميايی خارجی به محيط زيست می باشد. اين امر از هر گونه آلودگی ثانويه جلوگيری می نمايد. در روش حاضر از باكتری هاي بومي جهت حذف آلودگي از طریق باكتری هاي نفتخوار، و یا جداسازي آلودگي از طریق امتزاج با بیوسورفكتانت هاي تولیدشده توسط باكتري نفتخوار استفاده مي شود.

در این تکنولوژی با استفاده از بیوسورفکتانت های تولید شده آلودگی های نفتی و روغن کامل جداسازی شده و حتی بعداز رفع آلودگی از نفت و روغن، نفت مشاهده شده عاری از هرگونه آلودگی می باشد..

تثبیت زیستی خاک با هدف مهار ریزگردها

مالچ میکروبی   Microbial mulch

یون های کلسیم به طور معمول در محیط های طبیعی یافت می شوند که اغلب به عنوان رسوب کربنات در مواد معدنی  مانند کلسیت و دولومیت وجود دارند. یکی از بهترین توصیف ها مکانیسم هیدرولیز آنزیمی اوره است. باکتری های مختلفی حاوی آنزیم اوره‍آز می باشند که به این باکتری ها یورولیتیک می‍گویند. آنزیم اوره‍آز یک آنزیم درون سلولی است که طی یک مکانیسم خاص و در شرایط اختصاصی قادر است اوره را جذب و آن را به آمونیاک تبدیل و آن را به محیط بیرون ترشح نماید، و در مکانیسم‍های بعدی و در شرایط خاص در حضور یون کلسیم باعث رسوب کربنات کلسیم ‍شود. این مالچ به این شکل عمل می کند که انجام واکنش بیوشیمیایی باعث تولید رسوب شده که این رسوب به نوبه خود باعث به هم چسبیدن ذرات خاک به هم شده و از بلند شدن آن ها توسط باد جلوگیری می کند.

نظر دهید