دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم
FA EN

عملکردهای اصلی CTC

عملکردهای اصلی

  •          مدیریت درخواست های ارسالی از سوی NDE کشورهای در حال توسعه و ارائه پاسخ آنها
  •          ترویج همکاری و دسترسی به اطلاعات و دانش برای تسریع در انتقال فناوری آب و هوا
  •          تقویت شبکه­ ها، همکاری­ ها و ظرفیت سازی برای انتقال فناوری آب و هوا