دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم
FA EN

وظایف CTC

وظایف

وظیفه اصلی مرکز و شبکه فناوری اقلیم (CTCN) عبارتست از: ترویج، شتاب دهی و تنوع در فناوری های سازگار با محیط زیست در بخش های کاهش گازهای گلخانه ای و سازگاری با تغییر اقلیم با هدف توسعه و انتقال آنها به کشورهای در حال توسعه، در راستای اولویت های ملی کشورها و تحقق اهداف توسعه پایدار.