دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم
FA EN

معرفی CTC

معرفی:

مرکز فناوری اقلیم و شبکه (CTCN) بازوی اجرایی مکانیزم فناوری کنوانسیون تغییرات آب و هوای ملل متحد (UNFCCC) می باشد. میزبانی و مدیریت مرکز فناوری اقلیم و شبکه، برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) و با حمایت ۱۱ مرکز پیشرفته (به شرح زیر) که در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار دارند، صورت می­گیرد. 

®      Asian Institute of Technology (AIT) – Thailand

®      Bariloche Foundation (BF) – Argentina

®      Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) – South Africa

®      The Energy and Resources Institute (TERI) – India

®      Environment and Development Action in the Third World (ENDA-TM) – Senegal

®      Tropical Agricultural Research and Higher Education Center (CATIE) – Costa Rica

®      World Agroforestry Centre (ICRAF) – Kenya

®      Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – Germany

®      Energy Research Centre of the Netherlands (ECN) – The Netherlands

®      National Renewable Energy Laboratory (NREL) – United States of America

UNEP Risø Centre, including expertise from UNEP-DHI Centre (URC) – 

 

ساختار سازمانی مرکز فناوری اقلیم و شبکه (CTCN)

مرکز فناوری اقلیم (CTC) مسئولیت تمامی هماهنگی­ها، توسعه مرکز فناوری شبکه (CTC) و ارتباط با مراجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم (NDEs) است که از سوی اعضای کنسرسیوم (شامل ۱۱ مرکز همکار) نیز حمایت می­شود.

UNEP، UNIDO و اعضای کنسرسیوم دارای تجربه و تخصص کافی در موارد زیر می باشند:

¬     انطباق (Adaption) و سازگاری (Mitigation)؛ در تمام طول چرخه فناوری

¬     حوزه­ها و بخش ­های یک فناوری مشخص

¬     شناخت و آشنایی با مناطق جغرافیایی محل استقرار مرکز همکار

¬     تجربه و تخصص در مدیریت دانش

¬     توسعه شبکه فناوری و مدیریت آن

 

ارائه خدمات CTCN از طریق یک شبکه گسترده و متنوع از نهادهای بین المللی، منطقه ای و ملی انجام می­شود که می تواند پاسخ موثر و کارآمد به درخواست کشورها را تسهیل نماید. لذا شبکه در حال حاضر تاسیس شده است.

 

مرکز فناوری اقلیم و شبکه توسط هیات مشاوران هدایت می­شود. هیات مشاوران متشکل از ۱۶ عضو است و مقر آن در دانمارک می­باشد.