نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

سازمان جهانی هواشناسی گرم ترین چهار سال تاریخ را اعلام کرد
فناوری تازه تشخیص ذرات آلاینده هوا
خط تولید موتورهای مغناطیس دائم در اصفهان راه اندازی شد
آیا پس از بارش‌های اخیر در تابستان شاهد وقوع پدیده گرد و غبار خواهیم بود؟
جهان به سوی مهار تغییرات اقلیم پیش نمی رود

بخش جنگل و مراتع

The technology priorities needed to achieve forestry goals as follows:

 1.       Non Wood Production
 •          Medicinal and industrial plant processing technology
 1.       Reforestation, Rehabilitation, Afforestation
 •          Forest monitoring and inventory system including RS/GIS/RADAR
 •          Soil and water conservation technology
 •          Flood and drought early warning system
 •          Land tenure and cadastre technology
 1.       Forest Fire Management
 2.       Pest and Disease Management
 3.       Seed and Seedling production
 4.       Carbon Sequestration
 5.       Forest Genetical Conservation
 •          In-situ and Ex-situ germplasm technology
 1.       Forest Resource Assessment