نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

سازمان جهانی هواشناسی گرم ترین چهار سال تاریخ را اعلام کرد
فناوری تازه تشخیص ذرات آلاینده هوا
خط تولید موتورهای مغناطیس دائم در اصفهان راه اندازی شد
آیا پس از بارش‌های اخیر در تابستان شاهد وقوع پدیده گرد و غبار خواهیم بود؟
جهان به سوی مهار تغییرات اقلیم پیش نمی رود

بخش کشاورزی

Prioritization of the Technology Needs in Agriculture Sector:

1)      Farming Management System

2)      Biomass and Biogas Technology Systems

  •          8-10 MW Gas Engines up to 49% Electrical Efficiency 

3)      Organic Agriculture

4)      Renewable Energy for Farming

  •          Wind power to pump water and generate electricity
  •          Solar Pump
  •          Smart Greenhouse

5)      Conservation Agriculture Technology

6)      Agriculture Mechanization

7)      Genetic Engineering

8)      Combating Desertification Bio & Nano Technology

9)      Rice Crop Breeding for CH4 Reduction

10)  Improved Livestock Feed for CHGs Reduction