نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

سازمان جهانی هواشناسی گرم ترین چهار سال تاریخ را اعلام کرد
فناوری تازه تشخیص ذرات آلاینده هوا
خط تولید موتورهای مغناطیس دائم در اصفهان راه اندازی شد
آیا پس از بارش‌های اخیر در تابستان شاهد وقوع پدیده گرد و غبار خواهیم بود؟
جهان به سوی مهار تغییرات اقلیم پیش نمی رود

شورای راهبری و مشورتی

تشکیل تیم راهبری و مشورتی

جهت ایجاد هسته مشورتی و راهبری در زمینه محیط زیست و فناوری های مورد نیاز، تیمی متشکل از نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های ذیل تشکیل گردید . اولین موضوعی که با همکاری تیم راهبری و مشورتی تهیه و تدوین گردیده ،" تهیه و تدوین سند ملی بررسی نیازهای فناوری محیط زیست کشور " است .