نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"
چاپ کتاب توانمندی فناوری های محیط زیست ایران
حضور ایران در افتتاحیه اجلاس جهانی آب و هوا
دبیر کل سازمان ملل در افتتاحیه COP24: وظیفه ما نهایی کردن برنامه های کاری موافقتنامه پاریس است
هشدار درباره بزرگ ترین تهدید بشریت طی هزارسال اخیر

عضویت در شبکه

 شبکه و همکاری

CTCN فرصت های مختلف شبکه را برای سهامداران شرکت کننده در موضوع فناوری اقلیم فن آوری آب و هوا ایجاد کرده است تا از این طریق علاوه بر تشویق و تسهیل ارتباط اولیه، همکاری و مشارکت میان بازیگران مختلف فراهم آورد.CTCN دسترسی به یک شبکه بین المللی از کارشناسان فردی و سازمان ها، با هدف شناسایی شرکای احتمالی برای همکاری و پتانسیل تأمین کنندگان مالی در طیف گسترده ای از سازمان های دولتی و خصوصی در سراسر جهان که منافع مشترک دارند؛ ایجاد نموده است.

این فرصت ها از طرق گوناگونی ایجاد می شود که بصورت کلی عبارتند از:

o         نشست های بین المللی و منطقه ای

o         کارگاه های آموزشی برای همکاری بخش خصوصی

o         یادگیری حین کار

در ادامه برخی مثال ها بیان شده است که نشان دهنده انواع فعالیت ها و حمایت های CTCN برای تشویق شبکه سازی و همکاری آنها بیان شده است.

o         نشست های بین المللی برای ارتقای کارایی استانداردهای لوازم خانگی و درج برچسب بر روی آنها

o         نشست های منطقه ای نهاد ملی تعیین شده (NDE) برای تبادل تجربه در خصوص موانع و فرصت های استقرار فناوری های اقلیم

o         کارگاه های آموزشی مربوط به شرکت های عمومی و خصوصی در مورد فناوری زمین گرمایی

برنامه تبادل پیشرفته جنوب - جنوب بر روی سیستم ها به منظور بهبود حساسیت مشکلات اقلیم و نظارت و کنترل آن.