نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

سمینار معرفی "مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد (CTCN)" در دانشگاه تبریز

سمینار معرفی "مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد (CTCN)" در دانشگاه تبریز

نشست دوجانبه مراجع صلاحیت دار ملی فناوری (NDEs) کشورهای ایران و کره جنوبی

نشست دوجانبه مراجع صلاحیت دار ملی فناوری (NDEs) کشورهای ایران و کره جنوبی
کنفرانس همکاری های فناوری مراجع صلاحیت دار ملی (NDEs) با حضور نمایندگان 11 کشور در کره جنوبی
برگزاری بیست و دومین اجلاس اعضای متعاهدین (COP22) کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در مراکش

عضویت در شبکه

 شبکه و همکاری

CTCN فرصت های مختلف شبکه را برای سهامداران شرکت کننده در موضوع فناوری اقلیم فن آوری آب و هوا ایجاد کرده است تا از این طریق علاوه بر تشویق و تسهیل ارتباط اولیه، همکاری و مشارکت میان بازیگران مختلف فراهم آورد.CTCN دسترسی به یک شبکه بین المللی از کارشناسان فردی و سازمان ها، با هدف شناسایی شرکای احتمالی برای همکاری و پتانسیل تأمین کنندگان مالی در طیف گسترده ای از سازمان های دولتی و خصوصی در سراسر جهان که منافع مشترک دارند؛ ایجاد نموده است.

این فرصت ها از طرق گوناگونی ایجاد می شود که بصورت کلی عبارتند از:

o         نشست های بین المللی و منطقه ای

o         کارگاه های آموزشی برای همکاری بخش خصوصی

o         یادگیری حین کار

در ادامه برخی مثال ها بیان شده است که نشان دهنده انواع فعالیت ها و حمایت های CTCN برای تشویق شبکه سازی و همکاری آنها بیان شده است.

o         نشست های بین المللی برای ارتقای کارایی استانداردهای لوازم خانگی و درج برچسب بر روی آنها

o         نشست های منطقه ای نهاد ملی تعیین شده (NDE) برای تبادل تجربه در خصوص موانع و فرصت های استقرار فناوری های اقلیم

o         کارگاه های آموزشی مربوط به شرکت های عمومی و خصوصی در مورد فناوری زمین گرمایی

برنامه تبادل پیشرفته جنوب - جنوب بر روی سیستم ها به منظور بهبود حساسیت مشکلات اقلیم و نظارت و کنترل آن.