نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"
چاپ کتاب توانمندی فناوری های محیط زیست ایران
حضور ایران در افتتاحیه اجلاس جهانی آب و هوا
دبیر کل سازمان ملل در افتتاحیه COP24: وظیفه ما نهایی کردن برنامه های کاری موافقتنامه پاریس است
هشدار درباره بزرگ ترین تهدید بشریت طی هزارسال اخیر

عملکردهای اصلی CTC

عملکردهای اصلی

  •          مدیریت درخواست های ارسالی از سوی NDE کشورهای در حال توسعه و ارائه پاسخ آنها
  •          ترویج همکاری و دسترسی به اطلاعات و دانش برای تسریع در انتقال فناوری آب و هوا
  •          تقویت شبکه­ ها، همکاری­ ها و ظرفیت سازی برای انتقال فناوری آب و هوا