نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

پیشنهاد ابتكاري ايران در كنفرانس جهاني تغيير اقليم COP23

كمبود آب در دستور كار اجلاس سال آينده قرار گيرد

برگزاری جلسه معرفی شرکت های ایرانی عضو شبکه فناوری CTCN

برگزاری جلسه معرفی شرکت های ایرانی عضو شبکه فناوری CTCN

نشست اجلاس یک سیاره در پاریس

نشست اجلاس یک سیاره در پاریس

عملکردهای اصلی CTC

عملکردهای اصلی

  •          مدیریت درخواست های ارسالی از سوی NDE کشورهای در حال توسعه و ارائه پاسخ آنها
  •          ترویج همکاری و دسترسی به اطلاعات و دانش برای تسریع در انتقال فناوری آب و هوا
  •          تقویت شبکه­ ها، همکاری­ ها و ظرفیت سازی برای انتقال فناوری آب و هوا