نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

سازمان جهانی هواشناسی گرم ترین چهار سال تاریخ را اعلام کرد
فناوری تازه تشخیص ذرات آلاینده هوا
خط تولید موتورهای مغناطیس دائم در اصفهان راه اندازی شد
آیا پس از بارش‌های اخیر در تابستان شاهد وقوع پدیده گرد و غبار خواهیم بود؟
جهان به سوی مهار تغییرات اقلیم پیش نمی رود

ماموریت CTC

ماموریت

کمک به همکاری­ های فناورانه و بهبود،توسعه و انتقال فناوری های اقلیم به کشورهای در حال توسعه بر اساس نیازشان برای کاهش آلودگی