نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

سازمان جهانی هواشناسی گرم ترین چهار سال تاریخ را اعلام کرد
فناوری تازه تشخیص ذرات آلاینده هوا
خط تولید موتورهای مغناطیس دائم در اصفهان راه اندازی شد
آیا پس از بارش‌های اخیر در تابستان شاهد وقوع پدیده گرد و غبار خواهیم بود؟
جهان به سوی مهار تغییرات اقلیم پیش نمی رود

وظایف CTC

وظایف

مرکز فناوری اقلیم و شبکه (CTCN) ترویج شتاب، متنوع و کوچک کردن انتقال فن آوری های سازگار با محیط زیست برای کاهش تغییرات آب و هوایی و سازگاری، در کشورهای در حال توسعه، در راستای اولویت های توسعه پایدار است. همانطور که توسط هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی (IPCC) تعریف تکنولوژی آب و هوا پوشش دادن به هر قطعه ای از تجهیزات، تکنیک، دانش و یا مهارت های عملی برای انجام یک فعالیت خاص است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد به صورت تغییر آب و هوا.