نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

سازمان جهانی هواشناسی گرم ترین چهار سال تاریخ را اعلام کرد
فناوری تازه تشخیص ذرات آلاینده هوا
خط تولید موتورهای مغناطیس دائم در اصفهان راه اندازی شد
آیا پس از بارش‌های اخیر در تابستان شاهد وقوع پدیده گرد و غبار خواهیم بود؟
جهان به سوی مهار تغییرات اقلیم پیش نمی رود

TNA

کار تهیه و تدوین سند ملی ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی کشور با رویکرد تغییرات اقلیم با همکاری همه وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط در چارچوب شورای راهبری و مشورتی، توسط تیم علمی و اجرایی از انجمن متخصصان محیط زیست ایران در سال 1395 شروع و در سال 1396 به پایان رسید.

در این مدت 5 بار گزارش پیشرفت و اتمام کار در فواصل زمانی مختلف به کارگروه ویژه مذاکراتی ارائه گردید.