نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

سازمان جهانی هواشناسی گرم ترین چهار سال تاریخ را اعلام کرد
فناوری تازه تشخیص ذرات آلاینده هوا
خط تولید موتورهای مغناطیس دائم در اصفهان راه اندازی شد
آیا پس از بارش‌های اخیر در تابستان شاهد وقوع پدیده گرد و غبار خواهیم بود؟
جهان به سوی مهار تغییرات اقلیم پیش نمی رود

ارائه گزارش نهایی تیم مجری TNA در شورای راهبری و مشورتی

روز دوشنبه 7 دیماه سال 94 ، تیم مجری گزارش نهایی سند ملی " ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی کشور با رویکرد تغییرات اقلیم "  را در شورای راهبری و مشورتی ارائه نمود. در این جلسه حاضرین نقطه نظرات خود را دراین خصوص بیان نمودند و مقرر شد این گزارش طی نامه رسمی از سوی دبیرخانه نهاد ملی تعیین شده "NDE" برای اعلام نظر نهادها و وزارتخانه های عضور شورای راهبری و مشورتی ارسال گردد.