نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

پیشنهاد ابتكاري ايران در كنفرانس جهاني تغيير اقليم COP23

كمبود آب در دستور كار اجلاس سال آينده قرار گيرد

برگزاری جلسه معرفی شرکت های ایرانی عضو شبکه فناوری CTCN

برگزاری جلسه معرفی شرکت های ایرانی عضو شبکه فناوری CTCN

نشست اجلاس یک سیاره در پاریس

نشست اجلاس یک سیاره در پاریس

برگزاری جلسه با تیم مجری برای اعمال نقطه نظرات کارگروه ویژه مذاکراتی بین المللی

در 28 مرداد ماه سال 95 جلسه با حضور تیم مجری و جناب آقای دکتر عباسپور  ریاست این تیم ، برای اعمال آخرین نقطه نظرات کارگروه ویژه مذاکراتی بین المللی در خصوص سند ملی ارزیابی نیازهای زیست محیطی کشور با رویکرد تغییرات اقلیم برگزار گردید . در این جلسه مقرر شد تغییرات و تصحیحات لازم  صورت پذیرد.