نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

سمینار معرفی "مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد (CTCN)" در دانشگاه تبریز

سمینار معرفی "مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد (CTCN)" در دانشگاه تبریز

نشست دوجانبه مراجع صلاحیت دار ملی فناوری (NDEs) کشورهای ایران و کره جنوبی

نشست دوجانبه مراجع صلاحیت دار ملی فناوری (NDEs) کشورهای ایران و کره جنوبی
کنفرانس همکاری های فناوری مراجع صلاحیت دار ملی (NDEs) با حضور نمایندگان 11 کشور در کره جنوبی
برگزاری بیست و دومین اجلاس اعضای متعاهدین (COP22) کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در مراکش

برگزاری جلسه با تیم مجری برای اعمال نقطه نظرات کارگروه ویژه مذاکراتی بین المللی

در 28 مرداد ماه سال 95 جلسه با حضور تیم مجری و جناب آقای دکتر عباسپور  ریاست این تیم ، برای اعمال آخرین نقطه نظرات کارگروه ویژه مذاکراتی بین المللی در خصوص سند ملی ارزیابی نیازهای زیست محیطی کشور با رویکرد تغییرات اقلیم برگزار گردید . در این جلسه مقرر شد تغییرات و تصحیحات لازم  صورت پذیرد.