نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"
چاپ کتاب توانمندی فناوری های محیط زیست ایران
حضور ایران در افتتاحیه اجلاس جهانی آب و هوا
دبیر کل سازمان ملل در افتتاحیه COP24: وظیفه ما نهایی کردن برنامه های کاری موافقتنامه پاریس است
هشدار درباره بزرگ ترین تهدید بشریت طی هزارسال اخیر
سازمان جهانی هواشناسی گرم ترین چهار سال تاریخ را اعلام کرد

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"

تهیه و تدوین دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم" از سال 1393 توسط دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی با همکاری تمام نهادها و سازمان های مرتبط شروع  و جمعبندی نتایج اولیه آن در سال 1395 به پایان رسید. این سند با حضور نمایندگان تمام نهادها و سازمان های مرتبط طی چندین دوره در کارگروه ویژه مذاکراتی سازمان محیط زیست ایران مورد بررسی، ویرایش و در نهایت مورد تایید قرار گرفت و در سایت کنواسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل منتشر گردید.

لینک مستقیم در سایت کنواسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل :

http://unfccc.int/ttclear/tna/reports.html