نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"
چاپ کتاب توانمندی فناوری های محیط زیست ایران
حضور ایران در افتتاحیه اجلاس جهانی آب و هوا
دبیر کل سازمان ملل در افتتاحیه COP24: وظیفه ما نهایی کردن برنامه های کاری موافقتنامه پاریس است
هشدار درباره بزرگ ترین تهدید بشریت طی هزارسال اخیر

دومین نشست تیم مجری TNA با مسئولین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

در 21 شهریور ماه سال 94 نشست کارشناسی تیم مجری TNA با مرکز سلامت محیط و کار وزار بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید.

در این جلسه تیم مجری ضمن ارائه گزارشی از روند پروژه در خصوص فناوری های پیشنهادی این بخش به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر شد تا هفته آتی لیست نیازمندی های فناوری آن بخش ارائه گردد.