نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

پیشنهاد ابتكاري ايران در كنفرانس جهاني تغيير اقليم COP23

كمبود آب در دستور كار اجلاس سال آينده قرار گيرد

برگزاری جلسه معرفی شرکت های ایرانی عضو شبکه فناوری CTCN

برگزاری جلسه معرفی شرکت های ایرانی عضو شبکه فناوری CTCN

نشست اجلاس یک سیاره در پاریس

نشست اجلاس یک سیاره در پاریس

دومین نشست تیم مجری TNA با مسئولین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

در 21 شهریور ماه سال 94 نشست کارشناسی تیم مجری TNA با مرکز سلامت محیط و کار وزار بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید.

در این جلسه تیم مجری ضمن ارائه گزارشی از روند پروژه در خصوص فناوری های پیشنهادی این بخش به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر شد تا هفته آتی لیست نیازمندی های فناوری آن بخش ارائه گردد.