نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

پیشنهاد ابتكاري ايران در كنفرانس جهاني تغيير اقليم COP23

كمبود آب در دستور كار اجلاس سال آينده قرار گيرد

برگزاری جلسه معرفی شرکت های ایرانی عضو شبکه فناوری CTCN

برگزاری جلسه معرفی شرکت های ایرانی عضو شبکه فناوری CTCN

نشست اجلاس یک سیاره در پاریس

نشست اجلاس یک سیاره در پاریس

بیش از 100 کشور تواقنامه کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد را در کشور خود تصویب نمودند

طبق اعلام سایت رسمی کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد، تا الان 102 کشور کنوانسیون تغییرات اقلیم را پذیرفته اند.