نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"
چاپ کتاب توانمندی فناوری های محیط زیست ایران
حضور ایران در افتتاحیه اجلاس جهانی آب و هوا
دبیر کل سازمان ملل در افتتاحیه COP24: وظیفه ما نهایی کردن برنامه های کاری موافقتنامه پاریس است
هشدار درباره بزرگ ترین تهدید بشریت طی هزارسال اخیر

تصویب سند ملی ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی کشور در کارگروه ویژه مذاکراتی بین المللی

در 25 تیرماه 95 سند ملی "ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی کشور با رویکرد تغییرات اقلیم" در کارگروه ویژه مذاکراتی بین المللی سازمان محیط زیست ارائه و تصویب گردید. همچنین در این جلسه مقرر شد نیازهای فناوری بخش جنگل بصورت مستقل در گزارش درج گردد.