نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

پیشنهاد ابتكاري ايران در كنفرانس جهاني تغيير اقليم COP23

كمبود آب در دستور كار اجلاس سال آينده قرار گيرد

برگزاری جلسه معرفی شرکت های ایرانی عضو شبکه فناوری CTCN

برگزاری جلسه معرفی شرکت های ایرانی عضو شبکه فناوری CTCN

نشست اجلاس یک سیاره در پاریس

نشست اجلاس یک سیاره در پاریس

تصویب سند ملی ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی کشور در کارگروه ویژه مذاکراتی بین المللی

در 25 تیرماه 95 سند ملی "ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی کشور با رویکرد تغییرات اقلیم" در کارگروه ویژه مذاکراتی بین المللی سازمان محیط زیست ارائه و تصویب گردید. همچنین در این جلسه مقرر شد نیازهای فناوری بخش جنگل بصورت مستقل در گزارش درج گردد.