نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

سازمان جهانی هواشناسی گرم ترین چهار سال تاریخ را اعلام کرد
فناوری تازه تشخیص ذرات آلاینده هوا
خط تولید موتورهای مغناطیس دائم در اصفهان راه اندازی شد
آیا پس از بارش‌های اخیر در تابستان شاهد وقوع پدیده گرد و غبار خواهیم بود؟
جهان به سوی مهار تغییرات اقلیم پیش نمی رود

تصویب سند ملی ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی کشور در کارگروه ویژه مذاکراتی بین المللی

در 25 تیرماه 95 سند ملی "ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی کشور با رویکرد تغییرات اقلیم" در کارگروه ویژه مذاکراتی بین المللی سازمان محیط زیست ارائه و تصویب گردید. همچنین در این جلسه مقرر شد نیازهای فناوری بخش جنگل بصورت مستقل در گزارش درج گردد.