نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

پیشنهاد ابتكاري ايران در كنفرانس جهاني تغيير اقليم COP23

كمبود آب در دستور كار اجلاس سال آينده قرار گيرد

برگزاری جلسه معرفی شرکت های ایرانی عضو شبکه فناوری CTCN

برگزاری جلسه معرفی شرکت های ایرانی عضو شبکه فناوری CTCN

نشست اجلاس یک سیاره در پاریس

نشست اجلاس یک سیاره در پاریس

برنامه ریزی دبیرخانه نهاد ملی تعیین شده NDE برای حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران  NDE در مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد CTCN در حال برنامه ریزی برای حضور موثر در 15 نمایشگاه بین المللی محیط زیست ایران می باشد.

این نهاد سعی دارد با دعوت از نهادها و شرکت های خارجی و داخلی فعال در حوزه فناوری های محیط زیست و با استفاده از ابزار فناوری برای حل مشکلات زیست محیطی کشور گام موثری بردارد.