نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"

انتشار دومین سند"ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی ایران با رویکرد تغییرات اقلیم"
چاپ کتاب توانمندی فناوری های محیط زیست ایران
حضور ایران در افتتاحیه اجلاس جهانی آب و هوا
دبیر کل سازمان ملل در افتتاحیه COP24: وظیفه ما نهایی کردن برنامه های کاری موافقتنامه پاریس است
هشدار درباره بزرگ ترین تهدید بشریت طی هزارسال اخیر

برنامه ریزی دبیرخانه نهاد ملی تعیین شده NDE برای حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران  NDE در مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد CTCN در حال برنامه ریزی برای حضور موثر در 15 نمایشگاه بین المللی محیط زیست ایران می باشد.

این نهاد سعی دارد با دعوت از نهادها و شرکت های خارجی و داخلی فعال در حوزه فناوری های محیط زیست و با استفاده از ابزار فناوری برای حل مشکلات زیست محیطی کشور گام موثری بردارد.