نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

سازمان جهانی هواشناسی گرم ترین چهار سال تاریخ را اعلام کرد
فناوری تازه تشخیص ذرات آلاینده هوا
خط تولید موتورهای مغناطیس دائم در اصفهان راه اندازی شد
آیا پس از بارش‌های اخیر در تابستان شاهد وقوع پدیده گرد و غبار خواهیم بود؟
جهان به سوی مهار تغییرات اقلیم پیش نمی رود

مکانیزم فناوری، استفاده از فناوری های اقلیمی برای اجرای توافقنامه پاریس

استفاده از فناوری همواره به عنوان یکی از راه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و در پی آن کاهش تغییرات اقلیم مطرح می باشد. در راستای تحقق این مهم، ماده 10 توافقنامه پاریس به توسعه و انتقال فناوری اختصاص یافته است. در همین راستا نشستی با هدف بررسی چگونگی استفاده از فناوری های اقلیم در حاشیه برگزاری بیست و چهارمین کنفرانس اعضای متعاهدین (COP24) به کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد(UNFCCC) در لهستان برگزار گردید. در این نشست به مهمترین دستاوردهای مکانیزم فناوری در سال 2018 و همچنین نحوه تعامل مکانیزم فناوری با صندوق سبز اقلیم(GCF) پرداخته شد. در این نشست آقای ویولتی،مدیر تامین مالی، فناوری و ظرفیت سازی دبیرخانه UNFCCC ، خانم ویلاسانا،رئیس کمیته اجرایی فناوری، آقای مویو، از نهاد ملی صلاحیت دار فناوری اقلیم زیمباوه، خانم کوکتسو،کارشناس سیاست گذاری اقلیم از صندوق سبز اقلیم و آقای اوسوکاینن،مدیر مرکز و شبکه فناوری سازمان ملل متحد حضور داشتند.

 در این نشست هر یک از مدعوین به بیان فعالیت های انجام شده در بخش مربوطبه خود پرداختند. از مهمترین نکات مطرح شده، لزوم تقویت ارتباط میان مکانیزم های مالی و فناوری با هدف پاسخگویی به تعداد بیشتری از درخواست های فناورانه از طریق صندوق سبز اقلیم می باشد. در این راستا اعلام گردید که تعداد 9 پروژه فناورانه در سال 2018 برای دبیرخانه صندوق سبز اقلیم ارسال شده است که تعداد 6 پروژه وارد مرحله اجرا  و 2/7 میلیون دلار حمایت مالی شده است. در پایان نیز به این مهم تاکید شده که با تقویت ارتباط مراجع صلاحیت دار بخش های مالی و فناوری در کشورها، بتوان تعداد پروژه های فناورانه بیشتری در سال های آتی با استفاده از منابع مالی صندوق سبز اقلیم به مرحله اجرا رساند.