نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

سمینار معرفی "مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد (CTCN)" در دانشگاه تبریز

سمینار معرفی "مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد (CTCN)" در دانشگاه تبریز

نشست دوجانبه مراجع صلاحیت دار ملی فناوری (NDEs) کشورهای ایران و کره جنوبی

نشست دوجانبه مراجع صلاحیت دار ملی فناوری (NDEs) کشورهای ایران و کره جنوبی
کنفرانس همکاری های فناوری مراجع صلاحیت دار ملی (NDEs) با حضور نمایندگان 11 کشور در کره جنوبی
برگزاری بیست و دومین اجلاس اعضای متعاهدین (COP22) کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در مراکش

نشست دوجانبه مراجع صلاحیت دار ملی فناوری (NDEs) کشورهای ایران و کره جنوبی

نخستین نشست دوجانبه مراجع صلاحیت­دار ملی فناوری (NDEs) کشورهای ایران و کره جنوبی با هدف ارتقای همکاری­ های فناوری میان دو کشور در تاریخ 20 مهرماه 1395 در شهر سئول برگزار گردید. این نشست با حضور دبیر NDE ایران و متقاضیان داخلی و رییس NDE کره جنوبی و شرکت­ های توانمند کره­ ای برگزار گردید.

مهمترین محورهای فناورانه مورد مذاکره در این نشست برمبنای " سندملی ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی کشور"شامل توسعه فناوری های تبدیل پسماند به انرژی، فناوری های استفاده از گازهای خروجی واحدهای فولاد جهت تولید برق و آب شیرین، توسعه فناوری های ساخت موتورسیکلت برقی و فناوری های مرتبط با ساخت سلول های فتوولتائیک بوده است. در این نشست طرف های ایرانی اقدام به ارائه نیازمندی های فناوری خود با هدف کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی نموده و  طرف کره ای نیز نحوه همکاری جهت توسعه و انتقال فناوری در زمینه های مطرح شده را مورد مذاکره قراردادند.

در پایان نیز دو تفاهمنامه همکاری در زمینه تولید انرژی از پسماند و فناوری های توسعه موتورسیکلت برقی به امضای طرفین رسید.