نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

سازمان جهانی هواشناسی گرم ترین چهار سال تاریخ را اعلام کرد
فناوری تازه تشخیص ذرات آلاینده هوا
خط تولید موتورهای مغناطیس دائم در اصفهان راه اندازی شد
آیا پس از بارش‌های اخیر در تابستان شاهد وقوع پدیده گرد و غبار خواهیم بود؟
جهان به سوی مهار تغییرات اقلیم پیش نمی رود

وظیفه ما نهایی کردن برنامه های کاری موافقتنامه پاریس است

دبیر کل سازمان ملل متحد،آنتونیو گوترش در مراسم افتتاحیه کاپ 24 در کاتویس لهستان اظهار داشتند:

ما با مشکل مواجه هستیم ، مشکل بزرگ تغییرات اقلیم. تغییرات اقلیم با سرعتی بیش از اقدامات ما در حال انجام هستند، باید تا پیش از آنکه خیلی دیر بشود باید جلوی پیشرفت آنرا گرفت. برای خیلی از مردم،مناطق مختلف و حتی کشورها، مسئله مرگ و زندگی است.  این نشست بعد از نشست پاریس مهمترین نشست در خصوص تغییرات اقلیم است.

ما به عنوان شاهد اثرات ویرانگر تغییرات اقلیم در سراسر جهان، هنوز هم به اندازه کافی اقدامی نکرده و به اندازه کافی سریع نبوده ایم تا جلوی اختلال تغییرات اقلیم غیر قابل برگشت و فاجعه بار را بگیریم . ما به اندازه کافی برای سرمایه گذاری در فرصت های بزرگ اجتماعی، اقتصادی و محیطی برای مقابله با تغییرات اقلیم اقدامی انجام نداده ایم.

و بنابراین، من می خواهم چهار پیام ساده ارائه کنم.

اول: علم توجه خیلی بیشتری را به این موضوع مطالبه می کند.

دوم: توافقنامه پاریس چارچوبی برای اقدام را فراهم کرده است، بنابراین ما باید آن را عملی نماییم.

سوم: ما مسئولیت جمعی برای سرمایه گذاری در جلوگیری از مشکلات جهانی اقلیمی، تثبیت تعهدات مالی توافقنامه پاریس و کمک به جوامع و کشورهای آسیب پذیر را داریم.

چهارم: اقدامات اقلیمی یک مسیر موثر به سمت دنیای بهتر را فراهم می کند.