نهاد ملی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران -

سازمان جهانی هواشناسی گرم ترین چهار سال تاریخ را اعلام کرد
فناوری تازه تشخیص ذرات آلاینده هوا
خط تولید موتورهای مغناطیس دائم در اصفهان راه اندازی شد
آیا پس از بارش‌های اخیر در تابستان شاهد وقوع پدیده گرد و غبار خواهیم بود؟
جهان به سوی مهار تغییرات اقلیم پیش نمی رود

COP۲۴ کنواسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل در لهستان

COP 24 کنواسیون سازمان ملل از تاریخ 11 الی 23 آذرماه در شهر کاتویسه لهستان با هدف نهایی کردن تصمیمان توافقنامه پاریس برگزار    می گردد.