دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم
FA EN

رای پارلمان اروپا به کاهش ۶۰ درصدی انتشار تا سال ۲۰۳۰

رای پارلمان اروپا به کاهش ۶۰ درصدی انتشار تا سال ۲۰۳۰

پارلمان اروپا در به بروز رسانی هدف اقلیمی اروپا تا سال ۲۰۳۰ و بازگشت آن به کاهش ۶۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه ای تا پایان این دهه رای داد که این هدف در حال حاضر ۴۰% بود. قانون گذاران مجمع اتحادیه اروپا براساس برآوردهای اولیه با ۳۵۲ رای موافق، ۳۲۶ رای مخالف و ۱۸ رای مخالف به اصلاحات پیشنهادی هدف سال ۲۰۳۰ رای دادند.

در حال حاضر، متن این مصوبه جهت تایید نهایی به شورای وزیران اتحادیه اروپا که نمایندگان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا هستند ارسال خواهد شد. اتحادیه اروپا به دنبال پایان دادن به مذاکرات تا پایان امسال است. تصمیم پارلمان درباره هدف اقلیمی سال ۲۰۳۰ به عنوان بخشی از یک رای گیری گسترده تر درباره قانون اقلیمی پیشنهادی اروپا گرفته شد، که به دنبال تصویب مقرراتی درباره هدف اروپا برای دستیابی به شرایط خنثی اقلیمی تا سال ۲۰۵۰ است.

حزب مردم اروپا (The European People’s Party (EPP))، بزرگترین جناح سیاسی در پارلمان اروپا، از کاهش ۵۵ درصدی هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰ حمایت می کند؛ زیرا براساس برآوردهای کمیسیون اروپا امکان پذیرتر است.

کمیسیون اروپا هدف بروزرسانی شده سال ۲۰۳۰ را در سپتامبر مطرح کرد و اظهار داشت که کاهش ۵۵ درصدی انتشار گازهای گلخانه ای قابل دستیابی و برای اقتصاد اروپا سودمند است.

کمپین های زیست محیطی از این رای گیری استقبال کرده اند. WWF اعلام کرده است که پارلمان اروپا برای اتخاذ این موضع که بسیار مترقی تر از پیشنهاد کاهش ۵۵ درصدی خالص کمیسیون است باید مورد تشویق قرار گیرد. با این حال هدف ۶۰ درصدی تا سال ۲۰۳۰ هم راستا با نیاز علمی نشان داده شده برای قابل کنترل نگهداشتن گرمایش جهانی، در راستای هدف ۱.۵ تا ۲ درجه سانتی گراد توافقنامه پاریس نیست. WWF و سایر NGO ها خواستار کاهش حداقل ۶۵ درصدی انتشار تا سال ۲۰۳۰، و یک هدف جداگانه برای حذف کربن هستند.

 

منبع: https://bit.ly/3iPCty0

نظر دهید