دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم
FA EN

پژوهشگاه مواد و انرژی

آدرس: استان البرز- مشکین دشت، تلفن: ۰۲۶۳۶۲۸۰۰۴۰ نمابر: ۰۲۶۳۶۲۰۱۸۸۸

www.merc.ac.ir    f-halek@merc.ac.ir      

توانمندی: سوخت بیودیزل

طراحی و ساخت سیستم تولید سوخت بیودیزل (پیوسته) با استفاده از امواج فراصوت

بیودیزل یک سوخت جایگزین است که دارای دو مزیت تجدیدپذیری و آلایندگی کمتر بوده و مخلوط با گازوئیل در خودروهای دیزلی، کاربرد روزافزونی داشته است. در این کار، سیستمی برای تولید پیوسته بیودیزل از روغن پسماند خوراکی و متانول به کمک امواج فراصوت اختراع گردید. برای این منظور یک راکتور مارپیچ شیشه­ای با طول واقعی m20 ساخته شد و در یک سیستم دارای مخزن آب گرم و امواج اولتراسونیک تعبیه گردید. استفاده از مسیر مارپیچ فرصت بیشتری برای مخلوط شدن بهینه روغن و متانول فراهم نموده و نیز مجالی فراهم می­کند تا روغن و متانول بیشتر در معرض امواج فراصوت قرار گیرند و بدین ترتیب زمان و هزینه تولید کاهش یابد. جنبه تازگی و نوآوری این سیستم، در تولید پیوسته (ممتد) بیودیزل است که با استفاده از راکتور مارپیچ محقق می­شود و در صورت تامین مواد اولیه قادر به تولید ۶/۰ لیتر بیودیزل خالص در دقیقه می­باشد. با بهره­گیری از راکتور مارپیچ طراحی شده و استفاده از روغن پسماند خوراکی، کاتالیست سدیم هیدروکساید و متانول؛ بیودیزل تهیه شد. جهت اطمینان از کارایی راکتور طراحی شده، به کمک دستگاه GC-Mass از تشکیل محصول در این راکتور اطمینان حاصل شده و نیز ویژگی های بیودیزل به عنوان سوخت بر اساس استاندارد ASTM D6751 تعیین گردید.

نظر دهید